maanantai 22. marraskuuta 2021

Kuntakympin johtaminen: kysymykset

  


Työpaikan ilmapiiriä mitattiin seuraavilla väittämillä: Työpaikallamme arvostetaan työtäni, Työpaikkamme on kannustava, Työpaikallamme ihmisiin voi todella luottaa, Työpaikallamme vallitsee avoin toverihenki, jota ilmentää keskinäinen avuliaisuus, Työpaikallamme esiintyy juoruilua ja kateutta, Työpaikallamme minuun kohdistuu syrjintää, Työpaikallamme esiintyy kiusaamista sekä  Sairauslomalla olijat leimataan helposti pinnareiksi

Sosiaalinen pääoma
Sosiaalista pääomaa työssä mitattiin seuraavilla väittämillä: Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa
Asenteemme on: ”Toimimme yhdessä”, Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty, Työyksikön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita, Ottavatko työyksikkösi jäsenet työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen? Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti, Esimieheni kunnioittaa työntekijän oikeuksia sekä  Esimieheeni voi luottaa

Itse syrjinnän kohteena, kysymys Esiintyykö työpaikallasi syrjintää seuraavista syistä? Jos esiintyy, niin onko syrjintäkohdistunut sinuun?  iän, sukupuolen, koulutuksen, mielipiteen, aseman perusteella, Vastaavasti kysyttiin samaa myös koko työyhteisön kannalta.

Itse työpaikkakiusaamisen kohteena selvittyy kysymyksellä: Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostusta. Oletko itse ollut tällaisen kiusaamisen kohteena viimeisen 12 kk:n aikana?

Esimiehen tukea mitattiin seuraavilla väittämillä: · Esimieheni tukee ja rohkaisee minua, Esimieheni palkitsee hyvistä työsuorituksista, · Esimieheni luottaa työntekijöihinsä sekä  Esimieheni kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssä

Kohtelun oikeudenmukaisuutta mitattiin seuraavilla väittämillä:
Esimieheni kuuntelee alaistensa mielipiteitä tärkeissä asioissa
Esimieheni henkilökohtaiset mieltymykset eivät vaikuta häiritsevästi hänen päätöksiinsä
Esimieheni tiedottaa riittävän ajoissa tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista
Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti
Esimieheni kunnioittaa työntekijän oikeuksia
Esimieheeni voi luottaa

Päätökset tehdään oikean tiedon perusteella
Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään koskevissa asioissa
Kaikki asianosaiset ovat edustettuina päätöksiä tehtäessä
Tehdyt päätökset ovat olleet johdonmukaisia (säännöt ovat kaikille samat)
Epäonnistuneet päätökset voidaan purkaa tai niitä voidaan muuttaa
Päätösten vaikutuksia seurataan ja niistä tiedotetaan
Päätösten perusteista saa halutessaan lisätietoa

Kehityskeskustelusta tiedusteltiin vastaajalta kysymyksellä: Oletko käynyt esimiehesi kanssa kahdenkeskisen kehityskeskustelun tai tulos- ja kehityskeskustelun viimeisen 12 kuukauden aikana?Kehityskeskustelun hyödyllisyyttä tiedusteltiin kehityskeskustelun käyneiltä jatkokysymyksellä
Millaisena hän on kokenut käymänsä keskustelun oman työnsä ja siinä kehittymisen kannalta?
Asetettiinko uusia selkeitä tavoitteita työlle?
Käsiteltiinkö kehittymismahdollisuuksia?
Käsiteltiinkö minun ja esimiehen välistä yhteistyötä?
Olisko mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun.
Lisäksi kysytään odotuksia työssä, ja tehtiinkö henkilökohtainen kehityssuunnitelma.
 
Täydennyskoulutuksen riittävyydestä kysyttiin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kunta 10 -blogi sisällysluettelo

  Sisällysluettelo sisältää linkit postauksiin (tekstien lähde netissä olleet sivut Kunta 10:stä). 1. Kunta 10 -tutkimus pähkinänkuoressa 2...