maanantai 22. marraskuuta 2021

Kuntakymppikyselyn analysointi: työ ja työyhteisö

 


Kuntakymppi kyselyssä on vakiokysymykset, osa on taustakysymyksiä, joita verrataan muihin rekistereihin. (Kunta10-tutkimuksen tietosuojailmoitus on TÄÄLLÄ

Kyselyssä raportoidaan esimerkiksi Työpaineet, ja ainakin 2015 se raportoitiin koostuvan seuraavista kysymyksistä
-Minun on oltava nopea työssäni
-Työni vaatii erittäin kovaa työntekoa
-Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää
-Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi
-Työni on erittäin kiivastahtista.
Työpaineissa iso arvo on huonompi, kuin pieni arvo.

Vastaavasti Työn hallintaa mitattiin kysymyksillä:
Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni
Työni edellyttää minulta luovuutta
Työni vaatii, että opin uusia asioita
Työhöni kuuluu paljon samanlaisina toistuvia tehtäviä
Minulla on paljon omiin töihini liittyvää sananvaltaa
Työni vaatii pitkälle kehittyneitä taitoja
Työssäni saan tehdä paljon erilaisia asioita
Minulla on mahdollisuus kehittää minulle ominaisia erityiskykyjäni
Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni.
Työn hallinta paranee kun arvo kasvaa.

Työhön panostamista mitattiin seuraavilla väittämillä:
Koen jatkuvia aikapaineita työmäärän vuoksi
Koen työssäni paljon keskeytyksiä ja häiriöitä
Työni on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosien aikana.

Työn epävarmuutta kysellään irtisanomisten ja lomautusten kautta.

Työssä tapahtuneita muutoksia ja niiiden luonnetta kysellään suhteellisen suoraan.

Työhön panostamista mitattiin seuraavilla väittämillä: Koen jatkuvia aikapaineita työmäärän vuoksi, Koen työssäni paljon keskeytyksiä ja häiriöitä sekä  Työni on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosien aikana. 

Väkivalta- ja uhkatilanteet asiakkailta kysytään eri tyypeittäin, tavaroiden heittely, sanalliset uhkaukset, väkivaltatilanteet. Myös aseella uhkailua kysyttiin.

Työyhteisötaidot: Auttaminen ja huomaavaisuus koostuivat seuraavista väitteistä: Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa, Tietoa todella pyritään jakamaan työyksikön sisällä, Asenteemme on: ”Toimimme yhdessä”, Jokainen tuntee tulevansa ymmärretyksi ja olevansa hyväksytty.

Työyhteisötaidot: Innovatiivisuus kysyttiin seuraavilla väittämillä: Työyhteisön jäsenet etsivät kaiken aikaa uusia tuoreita tapoja tarkastella työn ongelmia, Työyhteisössä käytetään aikaa uusien ideoiden kehittelyyn, Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita.

Työyhteisötaidot: Tavoitteellisuutta mitattiin seuraavilla kysymyksillä: Uskotko, että työyksikön jäsenet täysin ymmärtävät työyhteisön tavoitteet?  Kannatatko työyksikkösi tavoitteita? Uskotko, että työyksikkösi tavoitteet ovat saavutettavissa?  Uskotko tavoitteiden olevan hyödyllisiä?

Työyhteisötaidot: Kehittäminen mitattiin seuraavilla kysymyksillä: Onko työyksikkönne jäsenillä valmiutta asettaa kyseenalaiseksi työyhteisön tekemän työn perusteet?  Kiinnitättekö huomiota toimintanne heikkoihin kohtiin parantaaksenne työskentelyänne? Ottavatko työyksikkösi jäsenet työssään huomioon muiden esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen?

Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle koostui väittämistä: Meillä työntekijät antavat esimiehelle aktiivisesti tietoa työhön liittyvistä asioista, Meidän työyhteisössämme nähdään, että työntekijät vaikuttavat omalla toiminnallaan. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kunta 10 -blogi sisällysluettelo

  Sisällysluettelo sisältää linkit postauksiin (tekstien lähde netissä olleet sivut Kunta 10:stä). 1. Kunta 10 -tutkimus pähkinänkuoressa 2...