maanantai 22. helmikuuta 2021

Kunta 10 -tutkimus pähkinänkuoressa

 

Tietoja Kunta 10 -tutkimuksesta lähde tutkimus pähkinänkuoressa.

Kyselyn tarkoitus on toimiva työyhteisö (lähde täällä)

Yhteinen päämäärä ja tavoite sekä selkeä työn- ja vastuunjako: 
*jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan työssä. 
*Toimintatavat on sovittu yhdessä ja päätöksenteko on läpinäkyvää. 
*Mahdolliset ristiriidat otetaan nopeasti käsittelyyn. 
*Hyvässä työyhteisössä esimiestyö on oikeudenmukaista ja tasapuolista.

Hyvän johtamisen kriteerit 
*luottamus ja arvostus,
*yhteistyö ja verkostot,
*monimuotoisuus ja yksilöllisyys,
*osaaminen ja kehittyminen
*uudistuminen ja osallisuus.

Tarkemmin täällä

Kysely toistetaan joka toinen vuosi, ja kuten yläkuvan kartassa näkyy siinä on suurimmat kaupungit ja niiden lähellä levia kaupunkeja: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat.


keskiviikko 10. helmikuuta 2021

Kunta10 työssäjatkaminen ja jaksaminen

 


Työssäjatkamisen asiat

Uskoo jatkavansa eläkeikään saakka

On harkinnut eläkkeelle jäämistä

On harkinnut työnantajan vaihtamista

Suosittelisi työnantajaa ystävilleen


Miten jaksamista tukisimme parhaiten?


maanantai 8. helmikuuta 2021

Kunta 10 johtaminenJohtaminen 

Lähiesimieheltä saa tukea työhön

Työyhteisö tukee esimiestyötä

Lähiesimiehen toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi

Päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi

Valmentava johtaminen: Lähiesimies vahvistaa työntekijöiden kyvykkyyttä

Valmentava johtaminen: Lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön

Valmentava johtaminen: Lähiesimies kannustaa työntekijöitä itsenäiseen työskentelyyn

Yksilökehityskeskustelu käyty

Pitää yksilökehityskeskustelua hyödyllisenä

Yksilö- ja/tai ryhmäkehityskeskustelu käyty

Täydennyskoulutus on ollut riittävää

Kokee työnsä mielekkäänä

Ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin töissä.

sunnuntai 7. helmikuuta 2021

Työyhteisö-osio

 


 Kunta-10 -vastaukset

Työyhteisötaidot: Työyhteisö on yhteistyökykyinen

Työyhteisötaidot: Työyhteisö on innovatiivinen

Työyhteisötaidot: Työyhteisö on tavoitteellinen

Työyhteisötaidot: Työyhteisö on kehittämismyönteinen

Työpaikan ilmapiiri

Työyhteisössä on sosiaalista pääomaa

On itse kokenut syrjintää (yhdenvertaisuuslaki)

On itse kokenut syrjintää (5 syytä)

On itse kokenut syrjintää: ikä

On itse kokenut syrjintää: sukupuoli

On itse kokenut syrjintää: koulutus

On itse kokenut syrjintää: mielipide

On itse kokenut syrjintää: asema

On itse kokenut syrjintää: ilmoitettu työnantajalle

On itse kokenut työpaikkakiusaamista

On itse kokenut työpaikkakiusaamista: ilmoitettu työnantajalle


lauantai 6. helmikuuta 2021

Kunta 10 Työ-osioKunta 10:n työosion kooste

Voi vaikuttaa työaikoihinsa

Kokee usein työn imua

Kokee työpaineita

Työn hallinta

Kokee työstressiä: paljon työpaineita, vähän työn hallintaa

Panostaa työhönsä

Työn palkitsevuus

Kokee työstressiä: paljon panostusta, vähän palkitsevuutta

Työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn

Työn jatkuvuuteen liittyy epävarmuutta

Palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta

Kokee muutokset työssä myönteisiksi

Työn eettinen kuormitus: joutuu usein pohtimaan eettisesti haastavia tilanteita

Työn eettinen kuormitus: joutuu usein toimimaan sääntöjen ja normien vastaisesti

Työn eettinen kuormitus: joutuu usein toimimaan omien arvojen vastaisesti

Kokenut väkivalta- tai uhkatilanteita asiakkaan taholta

Kokenut vähintään viikoittain väkivalta- tai uhkatilanteita

Kokenut tavaroiden heittelemistä asiakkaan taholta

Kokenut henkistä väkivaltaa asiakkaan taholta

Kokenut lyömistä tai potkimista asiakkaan taholta

Kokenut aseella uhkaamista asiakkaan taholta

On itse kokenut seksuaalista häirintää

On itse kokenut seksuaalista häirintää: ilmoitettu työnantajalle
tiistai 2. helmikuuta 2021

Työhyvinvoinnin tukipilarit

 


Kerään tähän asioista, jotka luovat opettajien työhyvinvointia.

1. Sosiaalinen hyvinvointi on tärkeä. "Tutkimuksen mukaan sosiaalinen hyvin vointi on keskeistä eli opettajan ja kollegojen välisen suhteen tärkeys opettajan työhyvinvoinnin näkökulmasta". (Noora Nakari, Helsingin yliopiston Pro Gradu työ, 2017).

2. Sosiaalinen pääoma on tärkeää, siihen kuuluu sosiaaliset, verkostot, normit  ja luottamus

3. Työturvallisuuskeskus määrittelee;
"Hyvän työyhteisön piirteitä ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, toimiva vuorovaikutus, sopivasti kuormittavat työtehtävät ja kannustava ilmapiiri. Toimiva työyhteisö on samaan aikaan sekä turvallinen että terveellinen. Tavoitteet ovat selkeät työn johtaminen ja organisointi toimivat ja kunkin toimijan roolit, vastuut ja valtuudet työssä ovat tasapainossa".

Yläkuva tarkoittaa sitä, että työhyvinvointi ei tule ilman rakentamista, ja johdon on johdettava sitäkin. Monesti muuten tyhy-ryhmät tekevät muutaman tilaisuuden vuodessa, mutta työhyvinvointi syntyy sujuvassa arjessa, jossa on lähijohtajien tuki.

Kunta 10 -blogi sisällysluettelo

  Sisällysluettelo sisältää linkit postauksiin (tekstien lähde netissä olleet sivut Kunta 10:stä). 1. Kunta 10 -tutkimus pähkinänkuoressa 2...